Nyheter

Økende bevis på at mobilstråling og magnetiske felt skader DNA og forårsaker oksidativt stress

Kilde: Strålskyddsstiftelsen 7. februar 2018

Flertallet av forskningsstudier viser at strålingen forårsaker DNA-skade og oksidativt stress. Dette er i henhold til en ny analyse av alle 833 studier publisert mellom 1990 og 2016.

Mikrobølgestråling eller radiofrekvens stråling sendes fra mobiltelefoner, mobil-basestasjoner, WiFi, nettbrett og bærbare datamaskiner og andre trådløse produkter. Disse ligger alle i frekvensområdet klassifisert som høyfrekvent stråling, 100 KHz til 300 GHz.

Mobiltelefoner, nettbrett, bærbare datamaskiner lager også lavfrekvente magnetfelt. Andre vanlige kilder til magnetfelt er kraftledninger, elektriske ledninger og utstyr, transformatorer, osv. Frekvenser klassifisert om lavfrekvent felt går fra 0 til 100kHz.

Kreft
Begge former for stråling er klassifisert som “muligens kreftfremkallende” Gruppe 2B i WHO Cancer Research Institute, IARC. Flere forskere og eksperter mener at klassifiseringer i dag bør strammes til høyeste klasse, Gruppe 1 “kreftfremkallende for mennesker”.

Den nye sammenstillingen av studier er laget av Professor Emeritus Henry Lai, som selv har forsket på effekter av mikrobølgestråling og lavfrekvente magnetfelt. I løpet av 1990-tallet viste han at mikrobølgestråling ved samme frekvens som WiFi (2,45 GHz) og lavfrekvente magnetfelter forårsaker DNA-skader på nivåer under gjeldende eksponeringsgrenser.

833 studier
Totalt 833 studier publisert mellom 1990 og 2016 har studert oksidativt stress og / eller DNA-skade fra eksponering for radiofrekvens eller mikrobølgestråling samt lavfrekvente elektromagnetiske felt.        

 

RF/ Mikrobølgestråling                     LEMF/ Lavfrekvent magnetfelt

Sammendraget viser at det overveldende flertallet av studier viser at eksponering for radiofrekvensstråling eller mikrobølger og lavfrekvente magnetfelter forårsaker oksidativt stress og skade på DNA. I tillegg viser flertallet av forskning nevrologiske effekter av begge strålingsformer.

Bevis på DNA-skade og oksidativt stress kommer fra både dyreforsøk (in vivo) og studier av eksponerte celler (in vitro).

Les hele innlegget med videre referanser her.