Grunnleggende informasjon om bruk av våre måleinstrumenter

Disse videoene er kun på engelsk men vil gi deg en god innføring i instrumentets spesifikasjoner og bruksområder.
Ønsker du å lære mer er du hjertlig velkommen til å melde deg på et av våre kurs

Høyfrekvens instrumenter

Lavfrekvens instrumenter