i-bilenDe færreste er klar over at passasjerer og spesielt bilføreren i moderne biler utsettes for elektromagnetiske felt.

På førerplassen har mange biler et betydelig høyere elektromagnetiske felt enn det du finner i boligen og på arbeidsplassen din – og langt over anbefalte utredningsgrenser.

Det er to hovedårsaker til elektromagnetiske felt i biler:

  1. Bilens elektriske anlegg avgir lavfrekvens magnetisk felt. Styrken varierer mye mellom ulike biltyper. Målinger vi har utført viser en variasjon fra 14 – 1 800nT, målt i brysthøyde. Det er bilføreren som utsettes for det sterkeste felt fra det elektriske anlegget.
  2. Stålarmeringen som finnes i moderne dekk er magnetisk. Når bilen kjører vil rotasjonen til dekket forårsake et lavfrekvens magnetisk felt. Målinger i Sveits viser en variasjon i feltstyrken fra 3 000 – 10 000 nT målt på gulvet, nær forhjulene. Alle i bilen utsettes for disse feltene – også baksetepassasjerer som sitter med bakenden nær et av bakhjulene.

Dette er høye verdier – Statens Strålevern sin utredningsgrense for boligbygging nær elektriske kraftlinjer for tiden 400nT. International Electromagnetic Fields Alliance (IEMFA) og FELO anbefaler en tilsvarende øvre grense på 100nT .

Magnetfeltene som kommer fra bildekkene kan fjernes ved å avmagnetisere dekkene. Feltene fra det elektriske anlegget kan reduseres ved å velge en bil med lave felt neste gang du kjøper bil.

 

El-biler og magnetfelt.nissan-leaf-to-home-ceatec-2011-diagram-med

El-biler har kraftige elektriske motorer som drives av strøm fra et stort og kraftig batteri. Ved bremsing virker elmotorene som dynamo og lader batteriet. Drift av elmotoren og lading av batteriet styres av elektriske kretser. Ved drift av elmotoren og lading av batteriet dannes det magnetiske felt. De sterkeste feltene er like i nærheten av el-motoren, og feltene er ekstra sterke under akselerasjon og bremsing.

Vi har fremdeles lite erfaring med måling av el-biler, men ved en testmåling i baksetet like over elmotoren, målte vi et felt med gjennomsnittsverdi på 2 200nT og toppverdier i området 8 000 – 12 300nT. I hode-høyde på førerplassen var feltet på nivå med det en finner i mange vanlige diesel og bensinbiler.

«Ladere» til el-biler leverer likestrøm til bilens batteri og kommuniserer samtidig med denne, slik at ladningen kan forgå på en trygg måte. Det er laderen som omformer vekselstrømmen fra strømnettet til likestrømmen som skal inn på batteriet. I bilen er det begrenset med plass til en lader, og derfor har den relativt lav effekt. For å lade hurtig må det benyttes en lader som er utenfor bilen, en hurtiglader som lager den likestrømmen batteriet skal ha. Dette er årsaken til at det lades på vekselstrøm (AC) når effekten er lav (typisk hjemmelading), og ved hurtiglading på høy effekt – lades det med likestrøm (DC).

Under prosessen med å omdanne fra vekselstrøm til likestrøm genereres det mange høyfrekvente spenningskomponenter på ledningsnettet. Høykvalitets ladeapparater vil ha innebygde filter som hindrer disse komponentene å komme ut på strømnettet. Noe såkalt elektrisk støy vil likevel slippe ut på strømnettet i boligen. Populært kalles slik støy «skittenstrøm» og kan måles med «skittenstrøm-måler».

I tillegg til de lavfrekvens kildene vi har nevnt er det også viktig å nevne at flere av dagens bilmodeller har innebygd mobilsender som benyttes til “E-call” og “B-call”. De har gjerne også “Bluetooth” og “WiFi” for å kommunisere med smarttelefoner og apper for fjernstyring av varmeapparat og ladeprosesser i bilene.

 

Vi blir stadig kontaktet av kunder som spør oss om råd og anbefalinger, og hvilke verdier man kan forvente i de forskjellige typer biler. – Vanligvis må vi da kun svare generelt fordi når det gjelder el-biler og utstyr i bilder generelt er det helt umulig å holde seg oppdatert å komme med konkrete anbefalinger da hver enkelt bil konfigureres etter kjøpers ønske.

Våre generelle råd er:

  • De høyeste verdiene for magnetfelt i el-biler er oftest målt ved gulvet, i nærheten av batteripakken og ved oppstart.
  • Magnetfelt genereres også fra hjulene. Det at hjulene går rundt medfører for eksempel store magnetfelt i seg selv, uansett biltype.
  • Ladere til el-biler lager også elektromagnetiske felt og man bør være oppmerksom på hvor disse plasseres i forhold til sove- og oppholdsplass.
  • Det er i nyere biler gjerne også høyfrekvens stråling fra E-call, B-call, Bluetooth, WiFi og eventuelt DAB adapter.
  • Unngå å bruke mobiltelefon inne i bilen da bilens karosseri skjermer for signalene. Mobiltelefonen vi derfor sende med ekstra høy effekt når du sitter inne i bilen og snakker.

For å kunne sjekke ut forskjellige biltyper anbefaler vi at du tar med deg et enkelt måleapparat når du er ute og prøvekjører nye biler for eksempel et Cornet ED88TPlus. Med dette kan du måle magnetfelt og høyfrekvens stråling fra E-call, B-call, Bluetooth, WiFi og eventuelt DAB adapter. Merk at dette apparatet har et begrenset frekvensområde på magnetfelt og at det derfor med fordel kan kombineres med ME3830B som dekker flere av de frekvensene man får i nyere biler.

Ønsker du å få hjelp til å måle elektromagnetiske felt i den bilen du har eller tenker å kjøpe, ta kontakt.