Måling og rådgivning | EMF Consult

maling-og-radgivingGrunnlaget for en rasjonell strålebeskyttelse, er en grundig måling med ordentlig utstyr.
Enten du måler selv eller lar en fagperson foreta målingene for deg.

Man blir til daglig bestrålt av lav- og høyfrekvens elektromagnestiske felt. Enten i hjemmet, arbeidsplassen, bilen, offentlige bygg, på gaten eller lignende. Det er utallige kilder til slike elektromagnetiske felt, slik som jernbanelinjer, høyspentledninger, basestasjoner for mobiltelefoni, nødnettet, trådløse nettverk, trådløse telefoner osv. Den menneskelige kroppen er ikke «designet» for å tåle store, kontinuerlige belastninger av menneskeskapte elektromagnestiske felt i nærmiljøet. Mange mennesker i Norge er blitt syke av langtids eksponeringen fra EMF strålingen, og blir derfor kalt for el-overfølsomme.

Helseeffekter av for mye elektromagnetisk stråling spenner over et vidt spekter, fra bl.a. adferds- og hukommelsesproblemer til demenssykdommer og kreft. Mer informasjon finner du under våre sider «EMF Info«, «FAQ«, «Lenker» og på mange internasjonale sider som, www.felo.no, www.bioinitiative.org, www.emf-portal.org, www.powerwatch.org.uk osv.

Vil du sjekke strålebelastningen i ditt eget hjem, nærmiljø eller på arbeidsplassen?

Da kan du kjøpe et pålitelig måleinstrument i vår nettbutikk. Trenger du råd om kjøp kan du ringe oss på 480 89 394 eller sende en e-post til info@emf-consult.no.

Du kan også bestille en time hvor en fagkyndig person fra vårt nettverk av målere kommer for å ta målinger og gi reelle vurderinger av det elektromagnetiske miljøet.

Prisen på måleoppdraget avtales mellom den enkelte oppdragsmåler og deg. På generelt grunnlag kan man gå ut fra at grunnpris på en EMF undersøkelse i en normal boenhet/kontor ligger på ca. kr. 2.000,-. I tillegg kommer eventuelle reisekostnader til/fra måleobjekt (reisetid, kilometer godtgjørelse, parkeringsavgifter, bompenger, tog- eller flybilletter osv.), evt. skriftlig rapport kommer i tillegg.

Dersom man ønsker det vil det bli utarbeidet en omfattende rapport på sanntids malinger og fakta, og med konkrete anbefalinger på tiltak som kan redusere EMF belastningen. Prisen på målerapport vil variere avhengig av størrelsen av måleobjektet (hus, leilighet, arbeidsplass osv.).

For kartlegging av store hus/næringseiendommer/arbeidsplasser i industri (direktiv 2013/35 EU) osv. ta kontakt med oss så vil vi sammen med dere utarbeide et konkret skriftlig tilbud.

Ønsker du en måling av ditt nærmiljø?

Be om et skriftlig tilbud hvor en fagkyndig person fra vårt nettverk av målere kommer for å ta målinger og gi reelle vurderinger av det elektromagnetiske miljøet.

EMF Consult foretar måling av elektromagnetiske felt etter en fast prosedyre

Ved en undersøkelse av hjem eller arbeidsplass fokuserer vi i hovedsak på soveplass og oppholdsplass hvor man oppholder mer enn 3 timer daglig. Vi måler i henhold til Building Biology testing conditions og dokumenterer følgende:

  • Høyfrekvens stråling fra mobil basestasjoner (GSM, UMTS/3G, LTE/4G og TETRA/nødnettet), trådløse nettverk (WLAN/WiFi), smart TV, AMS måler, trådløse telefoner, baby calls og annet utstyr i huset med innebygde radiosendere
  • Lavfrekvens magnetiske og elektriske felt fra jernbane linjer, høyspent linjer, nettstasjoner, transformatorer, husets strømnett og elektrisk utstyr koblet til dette. I denne forbindelse sjekkes også om det er jordfeil på husets elektriske anlegg
  • Spenningsstøy – «Skittenstrøm» fra kilder som lysdimmere, ladere, transformatorer, sparepærer, LED pærer, induksjonstopper, motorer, pumper og lignende elektrisk utstyr

Etter en måling får du:

  • Vurdering av måleresultatene i forhold til offisielle grenseverdier og anerkjente anbefalinger
  • Forslag til eventuelle tiltak for reduksjon av elektromagnetiske felt
  • Skriftlig målerapport med dokumentasjon av måleresultatene (tilleggskost)

rapport

MERK: For måling ute i industrien eller på arbeidsplasser som omfattes av EU direktiv 2013/35/EU måler vi etter EU direktivets retningslinjer.

Du er alltid velkommen til å ta en uforpliktene samtale angående emnet ved å ringe oss på 480 89 394.