EMF Consult har som mål å bygge opp et landsdekkende nettverk av dyktige måleteknikere. Alle våre anbefalte måleteknikere har bakgrunn innenfor elektro faget og har gjennomført godkjente sertifiseringskurs i bruk av våre måleinstrumenter.

De anbefalte måleteknikerne driver profesjonelt og vil kunne gi deg en grundig analyse av den totale elektromagnetiske belastning du utsettes for i hjemmet eller på arbeidsplassen. I tillegg vil de kunne kommer med kvalifiserte råd om el. sanerings- og/eller skjermings tiltak for å begrense den totale elektromagnetiske belastningen.

NB: Vi har to typer måleteknikere i nettverket, sjekk derfor hvilke kompetanse din nærmeste måletekniker innehar !

EMF konsulenter
Målere som jobber både med lavfrekvens- og høyfrekvens felt (LF og HF). Dette er folk med elektrobakgrunn som ønsker å tilby en ekstra tjeneste enten i forbindelse med annen jobb innen elektro-bransjen eller som privat næringsdrivende. Disse målerne er spesialister i å måle og skjerme/sanere både lavfrekvens- og høyfrekvens elektro-magnetiske felt.

EMF installatører
Målere og installatører som jobber kun med lavfrekvens felt (LF). Disse målerne jobber til daglig som elektrikere og driver med elektroinstallasjon i hus og på arbeidsplasser. Måleteknikerne i dette nettverket har spesialkompetanse for å kunne sjekke elektriske installasjoner og gi råd til kunder som ønsker å bygge nytt eller å rehabilitere gamle bygg.

NB: Våre måletjenester tilbys gjennom et nettverk av uavhengige måleteknikere. Måleteknikerne er ikke ansatt i EMF Consult men jobber som selvstendige gjennom egne firmaer. Hver måletekniker står selv ansvarlig for selve måleoppdraget og kvaliteten av dette samt for fakturering fra eget firma.