EMF Consult leverer måletjenester og produkter for kartlegging og redusering av elektromagnetisk belastning i hjemmet, på arbeidsplassen, i barnehager og på skoler. Den elektromagnetiske belastningen vurderes i forhold til anerkjente føre var prinsipper og offisielle norske grenseverdier. I tillegg importerer og selger vi instrumenter for måling av elektromagnetiske felt (EMF). Vårt sortiment dekker alt fra enkle instrumenter for hjemmebruk til profesjonelle instrumenter for mer avanserte analyser. Vi tilbyr også EMF reduserende Produkter samt kurs/opplæring i bruk av instrumentene og bruk av skjermings materiell for å minimalisere eksponeringen av EMF.

Gode måleinstrumenter kombinert med kompetanse innen elektroteknikk gjør at EMF Consult kan tilby en profesjonell måletjeneste gjennom sitt landsdekkende nettverk av måleteknikere.

Odd Magne Hjortland
Daglig leder

[email protected]
M: (+47) 32 87 94 05

Odd Magne Hjortland, eier og daglig leder i EMF Consult, er utdannet ingeniør (B. Sc.) innen automasjon, teknisk kybernetikk og elektroteknikk og har nær 30 års teknisk- og leder erfaring fra Offshore og Maritime industri. Han har tilleggsutdannelse innen Byggbiologi fra «International Institute for Bau-Biologie & Ecology», med spesial fokus på EMF, og har mer enn 10 års erfaring med problemstillingene rundt elektromagnetiske felt (EMF).

Hans målsetning med etableringen av EMF Consult er å hjelpe folk til en bedre hverdag. – Gjennom en landsdekkende profesjonell måle- og konsulent tjeneste, med godt kvalifiserte måleteknikere som forstår sammenhengen mellom EMF og helse, ønsker han å oppnå en økt bevistgjøring blandt folk generelt på sammenhenger mellom hverdagsplager og elektromagnetiske felt/stråling.

.