jobbLavfrekvens felt fra strømnettet på vanlige kontorarbeidsplasser er som regel lave. Men det kan være lokale forhold, uheldig opplegg av det elektriske anlegget eller arbeidsplassen kan inneholde kilder som kan føre til ubehag hos personer som er følsomme for elektromagnetiske felt.

Arbeidsplasser i umiddelbar nærheten av lokale transformatorstasjoner eller kraftledninger (luftledning eller jordkabel) kan ha betydelige elektromagnetiske felt.

Noen typer hev/senk arbeidsbord har betydelige magnetfelt.

Høyfrekvens stråling varierer mye fra arbeidsplass til arbeidsplass. Sendermaster for mobiltelefoni er en kjent kilde for slik stråling. Mange ganger kommer den sterkeste strålingen fra utstyr på arbeidsplassen, så som trådløse nett og trådløse telefoner. I den senere tid er det også kommet mobilforsterkere som teleoperatørene kan montere inne i bygg der mobildekningen er dårlig.

Strålingsnivåene kan bli ganske høye i nærheten av nettbrett og bærbare PC’er (WLAN) og routere for trådløse nett.

De vanligste kildene til elektromagnetisk felt på arbeidsplassen er:

Lavfrekvens felt

 • hev/senk arbeidsbord
 • strømadaptere til elektrisk utstyr
  • trådløse telefoner
  • lader til mobiltelefon
  • høyttalere til PC’er
  • printere
 • sparepærer, halogenlamper, LED lamper, lysstoffrør
 • elektriske apparater
 • skrivere
 • lokale transformatorstasjoner
 • generatorer
 • tavle rom
 • sveisestasjoner
 • indusksjons ovner
 • pumper og motorer
 • kranstyring

Høyfrekvens stråling

 • nettbrett (trådløst nett)
 • bærbar PC (trådløst nett)
 • trådløse nettverk (WLAN)
 • trådløse telefoner og headset (DECT)
 • fjernstyrings utstyr
 • trådløse alarm og brannvarslingssystem
 • basestasjoner for mobiltelefoni plassert i nærhet av arbeidsplass (inne og ute)

 

Et nytt EU direktiv relater til EMF på arbeidsplass

Directive 2013/35/EU fastsetter krav til helse og sikkerhet ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt. I Norge er dette regelverket tatt inn i arbeidsmiljøloven med virkning fra 1 juli 2016. Regelverket setter en rekke krav til arbeidsgiveren, bl.a. om å identifisere kilder for EMF og arbeidstakere som spesielt utsettes for risiko. Regelverket er omfattende og på industriarbeidsplasser anbefales det å sette seg inn i dette regelverket.

 • Setter minstekrav til sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt
 • Ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen den 27. juni 2014
 • Vil bli en del av arbeidsmiljøforskriften

Les mer om Direktiv 2013/35/EU

Ønsker du å kartlegge de elektromagnetiske feltene og kilder på arbeidsplassen din, ta kontakt.