ELEKTROMAGNETISKE FELT OG STRÅLING, HVA BØR DU VITE, OG HVA KAN DU GJØRE?

Du kan ikke se det, smake det eller lukte det, men stadig økende såkalt «elektromagnetisk» stråling er en av de største miljøpåvirkerne i industrialiserte land. Nye antenner og sendere popper opp daglig, også i Norge. I det stille pågår det en stille krig mellom forskningsmiljøer og næringen om hvor mye stråling mennesker egentlig tåler. – Mens pengene rår, får stadig flere personer diffuse plager som legene hverken har gode forklaringer eller diagnoser på. EMF er et felt de ikke kjenner til. Hverdagsplagene forstås ikke, eller settes ikke i sammenheng med EMF. I stedet skylder man for eksempel på stress og på tidsklemma.

  • Har du helseplager som du ikke har en forklaring på?
  • Våkner du trett om morgenen, og du forstår ikke hvorfor?
  • Kommer du ofte veldig sliten hjem fra job?

Har du tenkt på at disse symptomene kan skyldes elektromagnetiske felt og stråling?

  • Vet du hvilken stråling du og barna utsettes for til daglig?
  • Vet du hvordan barnas biologi reagerer når de snakker i mobilen eller har trådløst nettverk i hjemmet eller på skolen?
  • Hvordan virker de nye «smartmålerne» som i dag installeres i alle norske hjem?

For å gi svar på disse spørsmålene har EMF Consult laget en veileder som vi ønsker å dele med dere GRATIS!

Håpet er at denne veilederen kan bidra til at de som allerede sliter med el-overfølsomhet, med udefinerte plager som kanskje kan skyldes EMF, helse- og skolepersonell og de som kun ønsker å være «føre-var», får et hjelpemiddel for å kunne hjelpe og beskytte seg selv, sine venner og familie mot den stadig økende miljøforurensingen fra elektromagnetiske felt – EMF.

Klikk på bildet av boken til høyre, og last ned veilederen.

Det finnes utrolig mye informasjon og detaljer jeg kunne ha delt med dere, men i veilederen har jeg prøvd å holde meg til de grunnleggende tingene. – Det kan fort bli for mye.

.