Vi ønsker alle at våre barn og unge skal ha et trygt og optimalt miljø for læring. – Dagens høyteknologiske samfunn “krever” at trådløs teknologi også tas i bruk i tidlig alder. De fleste opplever dette som positivt men for de enkeltpersoner som er el. sensitive kan den økende elektromagnetiske belastningen føre til ubehag.

Barn er mer sensitive til høyfrekvens stråling enn voksne da de bl.a. har tynnere hodeskaller.

bilde

Lavfrekvens felt fra strømnettet i norske skoler og barnehager er som regel lave. Men det kan være lokale forhold, uheldig opplegg av det elektriske anlegget eller utstyr i klasserom, oppholdsrom eller lekerom som kan føre til ubehag hos personer som er følsomme for elektromagnetiske felt.

Barnehager og skoler i umiddelbar nærheten av lokale transformatorstasjoner eller kraftledninger (luftledning eller jordkabel) kan ha betydelige elektromagnetiske felt.

Varmekabler av gammel én-leder type har ofte et meget høyt magnetfelt som ligger langt over myndighetens utredningsnivå.

Høyfrekvens stråling varierer mye fra bygg til bygg. Mange skolebygg er blitt brukt for montering av sendermaster for mobiltelefoni og flere skolegårder og lekeområder har forhøyet strålingsnivå pga av dette. I de fleste tilfeller er det dog internt utstyr, så som trådløse datanett og trådløse telefoner, som utgjør de sterkeste strålingskildene.

Strålingsnivåene kan bli ganske høye i umiddelbar nærhet til nettbrett og bærbare PC’er (WLAN) og routere for trådløse nett.

 

De vanligste kildene til elektromagnetiske felt og stråling i barnehager og skoler er:

Høyfrekvens stråling

 • Eksterne basestasjoner for mobiltelefoni, nødnett osv
 • trådløse nettverk (WLAN/WiFi)
 • bærbar PC (WiFi og Bluetooth)
 • nettbrett (WiFi og Bluetooth)
 • trådløse telefoner (DECT)
 • mobiltelefoner (WiFi og Bluetooth)
 • trådløse alarm og brannvarslingssystem
 • trådløs videoovervåking
 • baby-alarmer (DECT)
 • mikrobølgeovn
 • trådløse høytalere
 • AMS meter for automatisk strømmåler avlesning (WiFi/RF/GSM/UMTS)Etterhvert så kommer det i tillegg flere og flere «intelligente» hvitevarer med trådløs kommunikasjon (WiFi)

Lavfrekvens felt

 • høyspentlinjer
 • transformatorstasjoner / nettstasjoner
 • elektriske kabler i gatene i boligområder
 • hev/senk arbeidsbord
 • elektriske ledninger i bygningsmassen
 • elektriske tavlerom
 • heis-sjakter
 • lamper med sparepærer, lav volt halogenlamper, lysstoffrør og LED pærer
 • strømadaptere til elektrisk utstyr:
  • trådløse telefoner
  • lader til mobiltelefon, trådløse telefoner og PC
  • høyttalere til PC’er
  • printere
 • audio/video anlegg
 • elektriske apparater (induksjonstopp, mikrobølgeovner, kjøleskap, vifter, motorer og pumper osv)

Ønsker du å kartlegge de elektromagnetiske feltene og kilder i deres barnehage/skole, ta kontakt.