Unngå stråling med kablet hjemmenettverk– et kablet høyhastighetsnettverk, også for fremtidige hjemmeunderholdnings løsninger

Last ned og print ut denne siden

Hvis du pusser opp eller kjøper ny bolig bør du legge til rette for nødvendig infrastruktur i boligen din. Moderne kommunikasjon skjer ikke lenger fra en tradisjonell telefon, men fra integrerte PC-løsninger, IP-telefoni og Smart TV. For å koble til de nye kommunikasjons-enhetene må huset planlegges med hensyn til kabling og nødvendig antall uttak.

Hvorfor et kablet hjemmenettverk når du har trådløs tilgang ”overalt”?

Med dagens medievirkelighet har vi et stadig økende utvalg av digitale innholdstjenester å velge mellom. Baksiden av medaljen er at når mange bruker et trådløst nettverk (WiFi) samtidig, kan hele båndbredden brukes opp, og nettet oppleves tregt og ustabilt. Kabel er sikrere, raskere og gir stabil og høy kapasitet.

Med et kablet nettverk er det “plug and play”, og er brannmurinnstillingene riktige, må potensielle inntrengere vanligvis ha fysisk tilgang til kabelen din eller nettverkskomponentene for å få tilgang til dataene dine.

Mens trådløs overføringshastighet fortsatt er lav, og påvirkes av alt fra møbler og vegger til utstyr og konkurrerende radiobølger, vil kabelens ytelse være tilnærmet upåvirket av eksterne forhold.

Et annet element er at flere internasjonale forskningsmiljøer nå utrykker bekymring over mulige langtidsvirkninger av all den trådløse teknologien vi til daglig omgir oss med. Med et kablet hjemmenettverk kan du selv bidra til et bedre hjemmemiljø og dermed være «føre-var» i forhold til eventuelle negative helseeffekter fra trådløs teknologi.

Et kablet nettverk er dermed tryggere, raskere, mer stabilt, og foretrekkes ved overføring av store datamengder.

Hvordan er din og familiens bruk av digitale medier og internett?

Bruksmønsteret vårt er dramatisk endret de siste årene. Forventningene til overføringshastighet
likeså. Er du skodd for en like rask utvikling også fremover?

Tilbudet av bredbåndstjenester er sterkt økende. Netflix, HBO og allerede eksisterende aktører er
på full fart inn på strømmingsmarkedet for TV og video. Innholdstjenester til Smart-TV utvides,
HD- og 3D-TV blir vanligere, så vel som ned lasting av HD film og sentral lagring av alle familiens
dokumenter, film og musikk osv.

Folk flest er dermed i ferd med å bli storbrukere og avhengige av et bredbånd av høy kvalitet og med stor fart.

Multimedia i alle rom

  • Hvor mange er dere i husstanden, og hva brukes nettet til?
  • Har du én eller flere TV’er?
  • Strømmer du film eller musikk over nettet?
  • Kunne du på sikt tenke deg å gjøre soverommet om til kontor uten å måtte legge opp nye typer uttak?
  • Ønsker du å kunne ta i bruk tilgjengelig og ny teknologi for hjemmeunderholdningsløsninger med en leverandøruavhengig plattform?

Med dagens såkalte 3Play kommunikasjonsløsninger (telefon-, tv- og internettsignaler fra samme leverandør), fungerer både kablet og trådløs overføring av telefon- og internettsignaler. Snakker vi strømming av HD-film kommer man i praksis ofte til kort med bare trådløs overføring. Det er altså ikke snakk om et enten eller, men både og.

Høyhastighets datanettverk
Med dette oppsettet kan du få tilgang til internett fra flere PCer. Filer kan fritt overføres mellom PCer, og alle som er koblet til kan dele skrivere, scannere, nettverksharddisker og lignende.

Unngå stråling med hjemmenettverk - Hastighets datanettverk

Fiber – IPTV, bredbånd og tele

Unngå stråling med hjemmenettverk - Fiber – IPTV, bredbånd og tele

Streaming

Unngå stråling med kablet hjemmenettverk - streaming

I et kablet hjemmenettverk overføres signaler mer stabilt og med langt høyere hastighet enn trådløst, og du er klar for neste generasjons teknologi og digitale underholdningsløsninger. ELS hjemmenettverk er ikke et alternativ til trådløst nett, men et tillegg og en infrastruktur som “fremtidssikrer” boligen din digitalt, og gir størst mulig fleksibilitet og brukervennlighet.

Ved å koble printere, DVD-spillere, spillkonsoller eller hjemmeservere til nettverket, kan du få tilgang til dem fra alle rom med ELS nettverksuttak. Du kan koble komponentene til det uttaket du vil, og flytte på dem ved endrede behov.

Med én type uttak og kabel overføres ulike typer signaler på tvers av boligen din fra koblingssentralen. Samme type uttak, det såkalte RJ45-uttaket, benyttes for alle typer signaler. Du velger selv hvilken type signaler du tar ut av det enkelte uttaket; om det er IP-telefoni, bredbånd, IP-TV/RiksTV eller andre digitale underholdningstjenester. Du kan fritt velge signalleverandør, og du kan velge å benytte flere samtidig.

Ønsker du å ha høyhastighets datasignaler i alle rom hjemme? Da er dette en god løsning. Et sikkert og pålitelig Plug & Play datanettverk med opptil 10 Gbit/s overføringskapasitet, uavhengig av bredbåndsleverandør. Du kan enkelt distribuere signaler til flere TVer, og trenger ikke å kable om hvis du vil flytte en TV.

Hjemmesentralen fra fiberleverandøren er plassert i teknisk rom, og alle signaler derfra fordeles videre via kabel. Alle rommene er satt opp med doble RJ45 uttak, og gjennom en enkel omkobling i nettverksskapet kan du velge fritt hva du vil hente ut av hvert uttak. Du kan plugge til hvilken som helst nettverksenhet og får opptil 10 Gbit/s overføringshastighet i skjermet Premium nett og 1 Gbit/s i Basic uskjermet nett uten å måte taste passord etc.

Oppsettet gjør det enkelt å utnytte nettverksressurser som bredbånd, TV, skrivere, scannere og harddisker. Hjemmesentralen fra signalleverandøren din er typisk utstyrt med 2 porter for telefoni, 1 port for bredbånd og 3 porter for IPTV. Telefonsignaler hentes ut fra telefonporten og spres via telefonpanelet, som gir 2×6 eller 1×12 tilkoblinger. Det gir deg mulighet for å bruke opptil 12 telefoner.

Kablet nettverk kan gi deg mye større glede av multimedia! Det kablede nettverket har større overføringskapasitet og høyere kvalitet og stabilitet på overføringene. Beskyttelsen kabelen gir gjør at den vanligvis ikke påvirkes av eksterne signaler. Det er ikke tilfelle i et trådløst nett, der det er flere faktorer som begrenser overføringshastigheten og rekkevidden i nettverket. Alt fra møbler, type vegger, type gulv, varmekabler, vannbåren varme etc. Har du flere naboer med trådløst nett vil de også forstyrre signalene, og du vil oppleve det som dårlig dekning.

Spør din lokale elektriker om et tilbud eller ta kontakt med oss for mer informasjon.