Direktiv 2013/35/EU fastsetter krav til helse og sikkerhet ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt. I Norge er dette regelverket tatt inn i arbeidsmiljøloven med virkning fra 1 juli 2016. Regelverket setter en rekke krav til arbeidsgiveren, bl.a. om å identifisere kilder for EMF og arbeidstakere som spesielt utsettes for risiko. Regelverket er omfattende og på industriarbeidsplasser anbefales det å sette seg inn i dette regelverket.

Direktiv 2013/35/EU:

  • Setter minstekrav til sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt
  • Ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen den 27. juni 2014
  • Er i Norge innført i Forskrift om tiltaks- og grenseverdier, gjeldende fra 1. juli 2016.

Hovedinnholdet i det nye direktivet:

  • Gjelder for beskyttelse av arbeidtakere
  • Risokovurdering skal gjennomføres i forhold til definerte eksponeringsgrenseverdier og tiltaksnivåer (AL)
  • Praktiske veiledninger beskriver hvordan dette skal gjennomføres
  • Grenseverdier og tiltaksnivåer er basert på anbefalinger fra International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).
  • Direktivet omfatter ikke mulige langtidsvirkninger

Les mer på Arbeidstilsynet.no

Uoffisiell oversettelse av direktivet.

 

Eksponeringsgrenseverdier og tiltaksnivåer (AL):Risikovurdering for eksponering av stråling for arbeidstakere på arbeidsplass

Arbeidsmiljøloven krav til stråling på arbeidsplassen

eu direktiv, arbeidsmiljøloven måling av magnetiske-felt

eu direktiv, arbeidsmiljøloven måling av elektriske-felt

Ønsker du å kartlegge de elektromagnetiske feltene og kilder på din arbeidsplass, ta kontakt.