Målebistand og rådgivning | EMF Consult

Produkter & Tjenester

Gjennom et stadig økende fokus i media, og blandt folk generelt, på elektromagnetisk stråling (EMF) fra høyspentlinjer, mobil basestasjoner, mobiltelefoner, AMS og trådløst utstyr generelt har det vokst frem mange tilbydere av produkter og løsninger som skal «kurere» EMF problemet. Som kunde er det ikke alltid like lett å vite hvem og hva man skal forholde seg til. – Dette ønsker vi EMF Consult å rette på ved å tilby en seriøs måle- og konsulasjons tjeneste som holder en høy kvalitet og en høy etisk standard.

EMF Consult importerer profesjonelle høykvalitets instrumenter for måling av elektromagnetiske felt (EMF). I tillegg til salg av måleinstrumenter for analyse og kartlegging av elektromagnetisk belastning i hjemmet, eller på arbeidsplassen, driver vi med kurs og opplæring i bruk av instrumentene og bruk av skjermings materiell for å minimalisere eksponeringen av EMF. Vi tilbyr også profesjonell målebistand og rådgivning innen skjerming av EMF gjennom vårt landsdekkende nettverk av profesjonelle målteknikere.