KJØPE NY BOLIG?

HVA BØR DU SJEKKE, OG HVORDAN?

Alle som har en hytte langt bort fra hverdagens tjas og mas har vel kjent på hvor godt det er å være på hytta. Selvfølgelig er det mange grunner til at man her føler seg mer energisk og opplagt, men hvor mange har tenkt over at denne følelsen kan komme av at man er langt borte fra påvirkningene fra de elektromagnetiske felt (EMF) vi til daglig omgir oss med?

Dagens boliger er fylt med utstyr som genererer EMF. Det er lavfrekvente felt fra husets strømnett og utstyr koblet til dette. Spenningsstøy eller såkalt «skitten strøm» genereres av dimmere, lystoffrør, LED- og sparepærer og ladere til alle mulige nødvendige og unødvendige elektriske duppedingser vi bare må ha. I tillegg bombarderes vi av høyfrekvent stråling fra basestasjoner (GSM/2G, 4G, 5G, DAB+, TETRA osv.), trådløse nett, smarte strømmålere (AMS) og andre trådløse innretninger som blir mer og mer utbredt.

Mange mener at de blir syke av å oppholde seg i slike omgivelser. – For de som ønsker å gjøre noe for å forebygge dette og rett og slett være “føre-var” har vi i EMF Consult tatt frem løsninger som kan bidra til et bedre EMF-miljø i hjemmet.

Går du med tanker om å bygge nytt hus, eller å rehabilitere et gammelt, kan vi være behjelpelig med å gi råd i forhold til hvordan man kan oppnå et så optimalt som mulig EMF miljø i hjemmet.

Skal du kjøpe brukt bolig er det lurt å kartlegge det elektromagnetiske miljøet før du gjør en så stor investering. Det er surt å måtte bruke store summer på skjermingstiltak i ettertid, eller i verste tilfelle måtte bli tvunget til å selge og flytte, fordi man plages av de elektromagnetiske feltene og strålingen.

Er du på boligjakt kan det derfor være smart å laste ned vår gratis veileder “Tips ved bytte av bolig“. Dette er en grunnleggende veileder er for deg som er opptatt av elektromagnetiske felt og stråling, og som ønsker å være «føre-var» og legge til rette for best mulig EMF-miljø i din nye bolig.