Måletips | EMF Consult

Enkle tips om bruk av våre EMF måleinstrumenter.

Dersom man har gått til anskaffelse av et EMF måleinstrument bør man, for å sikre seg rett bruk av instrumentet, også koste på seg et bruker-kurs.

Dersom man føler at man ikke har behov for dette og kun skal bruke instrumentene til måling for egen del kan man benytte seg av informasjon og tips som fremkommer i vår gratis veileder «Måling av elektromagnetiske felt«.

Videre informasjon finner du på siden «Hvordan bruke instrumentene? » og på vår «FAQ» side og i de vedlagte videoer.

Har du videre spørsmål om elektromagnetisk stråling, måling eller skjerming er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Hvordan kan man skille mellom de forskjellige strålingskildene?

For å kunne gjøre en analyse av strålings belastningen er det en fordel å lære seg å skille de forskjellige strålingskildene fra hverandre. – Trykk på avspillingsknappene under for å høre hvordan de kan låte (demodulert).


EMF grunnleggende informasjon
Denne videoen gir deg en basis innføring i elektromagnetiske felt og stråling som er viktig før du begynner med måling.


Målemetoder
Tips om hvordan du kan gjennomføre egne LF og HF målinger i ditt nærområde.


Hvordan låter HF kilder?
Hvordan kjenne igjen de forskjellige HF strålekildene ved bruk av en Gigahertz Solutions HF analysator.


Skjerming av HF stråling
Denne videoen viser hvordan med et metallnett effektiv kan skjerme deg mot strålingen fra høyfrekvens strålingskilder


Måling av LF felt på soveplass
Råd om måling og hva man bør tenke på ved plassering av seng i forhold til EMF på soveplass


Skjerming og el. sanering
Råd om måling og hva man kan gjøre for å redusere EMF belastningen etter at man har funnet kildene til de elekromagnetiske feltene

Hvordan konvertere mellom de forskjellige måleenhetene?

Elektromagnetisk stråling og magnetiske felt er ofte referert til i form av forskjellige måleenheter. Det er ikke alltid like lett å forstå hvordan man regner om fra den ene enheten til en annen. – Her er noen eksempler som forhåpentligvis gjør det lettere å forstå:

Høyfrekvens måleenheter – Elektromagnetisk stråling

 1. Formel for å konvertere fra mikrowatt per centimeter² (µW/cm²) til mikrowatt per meter² (µW/m²)
  µW/m² = µW/cm²  x 10.000
  Eksempel: 2 µW/cm²  = 2 x 10.000 = 20.000 µW/m²
 2. Formel for å konvertere fra milliwatt per meter² (mW/m²) til mikrowatt per meter² (µW/m²)
  µW/m² = mW/m² x 1.000
  Eksempel: 0,01 mW/m² = 0,01 x 1.000 = 10 µW/m²
 3. Formel for å konvertere fra µWm² (mikroWatt per meter²) til V/m (Volt per meter)
  V/m = √(µW/m² x 377) / 1.000     (√ = Kvadratroten)
  Eksempel: 100 µW/m² = √(100 x 377) / 1.000 = 0,194 V/m
 4. Formel for å konvertere fra V/m (Volt per meter) til µWm² (mikroWatt per meter²)
  µW/m² = (V/m)²  x 2.652
  Eksempel: 0,194 V/m =  (0,194)² x 2.652 = 100 µW/m²           ( = 0,1 mW/m²)

Lavfrekvens måleenheter – Magnetiske felt

 1. Formel for å konvertere fra mG (milliGauss) til nT (nanoTesla)
  nT = mG x 100
  Eksempel: 1 mG = 1 x 100 = 100 nT
 2. Formel for å konvertere fra nT (nanoTesla) til mG (milliGauss)
  mG = nT / 100
  Eksempel: 200 nT = 200 / 100 = 2 mG