Nyheter

Ny stor studie: Mobilstrålning forårsaker DNA-skader og tumorer

Den største dyrestudien som noen gang er gjennomført for å undersøke om mobilstråling kan forårsake kreft viser at stråling fra vanlige mobiltelefoner forårsaker både DNA-skade og økt forekomst av hjerne-tumorer blant de eksponerte dyrene. Undersøkelsene har blitt gjennomført av velrennomerte National Toxicology Program, NTP, i USA og har kostet over 200 millioner kroner. DNA-skader og økt tumorforekomst har blitt vist i forskningen siden 1990-tallet, men våre myndigheter understreker fortsatt i dag at strålingen ikke kan skade DNA.

NTP studien er ifølge den tidligere sjefen av NTP, Chris Portier, den best utførte og største studien av helseeffekter fra mobilstråling på dyr som noen gang er gjennomført.

Allerede i 2016 be det presentert delresultat som viste forhøyde forekomster av hjerne-tumorer bland de eksponerte dyrene, og dermed bekreftet tidligere resultater som viste at mobiltelefon brukere har økt risiko for kreft. Chris Portier sa i 2016 til amerikansk presse at resultatene viser klart sammenheng mellom kreft og eksponering for mobilstråling.

På årsmøtet i Environmental Mutagenesis and Genomics Society holdt i Raleigh, North Carolina fra 9-13 september 2017 presenterte forskerne fra NTP nye resultater fra de omfattende dyreforsøkene. De presenterte data om genotoksisitet av mobiltelefonstråling hos rotter og mus. DNA-skade ble betydelig økt : i den fremre cortex av mannlige mus fra enten CDMA eller GSM mobiltelefon stråling eksponering, i perifere leukocytter av kvinnelige mus fra CDMA eksponering, og i hippocampus av hannrotter fra CDMA eksponering.

Les mer her: National Toxicology Program Finds Cell Phone Radiation Causes Cancer

 

Back to list