Nyheter

Psykisk sykdom, en effekt av økt stråling fra trådløs teknologi?

STRÅLSKYDDTSSTIFTELSEN 28.03.2017

Ifølge Svenske Försäkringskassans (svenske trygdekontoret) nyeste statistikk økte antall sykmeldte med psykiatriske diagnoser med 111 prosent mellom 2011 og 2016, og utgjør nå 45% av alle sykemeldinger. Forverret mental helse, som også påvirker barn og unge, er en forventet effekt av den sterkt økende eksponering av stråling fra trådløs teknologi som skjedde i samme periode, ifølge en rapport fra Strålskyddsstiftelsen (svenske Folkets Strålevern). Omfattende forskning viser at stråling kan føre til psykiske lidelser.

I 2011 utgjorde psykiatrisk diagnose 33 prosent av alle tilfeller sykdom, men i 2016 hadde andelen steget til 45 prosent, skriver Försäkringskassan.

Kvinner er mer utsatt enn menn. 49% av kvinner er sykemeldt pga en psykiatrisk diagnose.

Hjernen er følsom for stråling
Hjernen er meget følsom for elektromagnetisk stråling. Virkningene på sentralnervesystemet av den mikrobølgestråling som brukes i trådløs teknologi har blitt beskrevet i den vitenskapelige litteraturen i mer enn et halvt århundre tilbake. Svake elektromagnetiske signaler brukes av hjernen for å administrere og kontrollere viktige kroppsfunksjoner. Det er derfor ikke overraskende at hjernefunksjonen kan påvirkes av trådløs teknologi vesentlig sterkere signaler.

Mikrobølgesyndromet = psykisk sykdom
Symptomene kalt radiofrekvens sykdom eller mikrobølgesyndromet ble ansett som bevist og anerkjent som en effekt av mikrobølger i Sovjetisk medisin. Observerte og beskrevet nervesystemeffekter av mikrobølge- eller RF-stråling fra trådløs teknologi er:

Hodepine, søvnløshet, tretthet, svetting, svimmelhet, synsforstyrrelser, depresjon, angst, økt stressfølsomhet, irritabilitet, adferdsforstyrrelser, hukommelse-, konsentrasjon- og lærevansker, hjerteforstyrrelser/trykk over brystet og forstyrret skjoldbruskkjertelfunksjon. Det er et symptombilder som tilsvarer “mental sykdom”.

Dr. Robert O Becker, en av verdens mest fremtredende forskere på feltet, skrev i 1990 at de kjente effektene av stråling først og fremst var endringer i hjernens funksjon som fører til endret atferd, svekket læring, depresjon og stress effekter.

Virkningene på mental helse bekreftet i senere år
Helsefare av mikrobølgestråling ble undersøkt av det franske byrået for sikkerhet på arbeidsplassen ANSES, som i en rapport publisert i 2016 rapporterte at barns psykiske helse og kognitive evner kan bli negativt påvirket av trådløs teknologi.

I 2015-2016 har 225 forskere, som arbeider med dette feltet, i en felles uttalelse bemerket at et økende antall studier de siste årene viser at de negative effektene på mental helse, selv på de nivåene som mennesker er utsatt for med de gjeldende grenseverdier/retningslinjer.

En internasjonal ekspertrapport (Bioinitiative Report) rapporterte i 2014 at totalt 234 studier publisert mellom 2007 og 2014 viser at stråling fra trådløse teknologi og lavfrekvente felt påvirker sentralnervesystemet negativt. Gjentatte forsøk har vist at nerveceller dør, og at minnet forringes.

Barn og unge og ufødte fostre utsettes for særlig høy risiko, noe som blant annet ble konstatert av den franske myndighets rapporten ANSES 2016. Barn absorberer mer stråling og deres nervesystem er under utvikling. Nervesystemet utvikles gjennom hele ungdomstiden. Forskning har vist at når fostre eksponeres i livmoren kan hjernen få permanent skade, og adferdsforstyrrelser (ADHD lignende), og hukommelsessvikt.

Strålskyddsstiftelsen publisert høsten 2016 en rapport som pekte på koblinger mellom den voksende psykiske lidelser og den økende eksponering for stråling fra trådløs teknologi.

Et Kriseutvalg trengs for å redde folkehelsen
I stedet for å løfte saken på bordet og seriøst og objektivt undersøke bevisene for alvorlig langsiktig helserisiko og koblingen til psykiske lidelser ønsker regjeringen og de ansvarlige myndigheter i stedet å fremme videre strålingseksponering til 5G. Å fortsette å ignorere de omfattende vitenskapelige bevisene som viser til økt helserisiko og assosierte sykdommer og samtidig presse for enda mer skadelig strålingseksponering er uansvarlig.

– Ansvarlige myndigheters svik mot mennesker i Sverige er stort. De har i mange år sett bort fra de kjente fakta og villedet om hva de har lenge visst om helserisikoer, i motsetning til kravet om objektivitet og upartiskhet i regjeringen.

Strålskyddsstiftelsen gjentar behovet for en krise kommisjon som ser på spørsmålet om den økende strålingens helserisiko og dets konsekvenser for folkehelsen. Det er på tide at våre svenske myndigheter og regjeringen objektivt og upartisk løfter strålingens helserisiko, lytter til dem som peker på risikoen og samarbeider om hvordan man skal håndtere risikoene for på alvor å forebygge psykisk sykdom.

– Helserisikoen er ikke begrenset til psykiske lidelser, men gjelder også for kreft og degenerative sykdommer sier Mona Nilsson fra Strålskyddsstiftelsen.

 

Kilde: http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/03/psykisk-ohalsa-en-effekt-av-okad-stralning-fran-tradlos-teknik/