Nyheter

Innspill til ny folkehelsemelding 2018

I forbindelse med at Eldre- og folkehelseministeren søker innspill til ny stortingsmelding om folkehelsen ønsker EMF CONSULT å sette fokus på en voksende og undervurdert miljø-/helseutfordring.

Basert på egne erfaringer gjennom flere år med måling og sanering av elektromagnetiske felt (EMF) i norske hus, leiligheter, kontorbygg og arbeidsplasser oppfordrer EMF CONSULT Helse- og omsorgsdepartementet om å revidere sin kunnskapsstatus på området elektromagnetiske felt og helse.

EMF CONSULT’s erfaring er at EMF er sterkt undervurdert som helserisiko i folks hverdag. Vi har flere eksempler på at ved å eliminere EMF fra bl.a. sove- og oppholdsrom opplever folk å få bedre søvn og reduksjon av helseplager. Hjerterytme-, blodtrykk- og hudproblemer har i enkelte tilfeller forsvunnet over natten! – Reduksjon av EMF på arbeidsplass har også ført til at arbeidstakere har kommet raskere tilbake fra sykemelding og kan fungere i jobben.

Ønsker Eldre- og folkehelseministeren å fokusere på god folkehelse kan hun ikke unnlate å se nærmere på denne miljøutfordringen.  EMF komme på agendaen og inngå som et av kriteriene i en handlingsplan mot bedret folkehelse.

Innspillet kan lastes ned i sin helhet som PDF