Nyheter

Reduser elektromagnetisk stråling profesjonelt og kostnadseffektivt

Kapital 15. November 2018

I et samfunn med en raskt økende miljøbelastning fra elektromagnetiske felt (EMF) tilbyr EMF CONSULT sikker testing og veiledning.

EMF CONSULT fokuserer på å redusere og forebygge EMF med kosteffektive løsninger. I tillegg til å utrede private boliger, skoler og barnehager, leverer EMF CONSULT måletjenester og produkter til bedriftsmarkedet.

Privat og bedrift

– Hvem tar i hovedsak kontakt med dere?
– Det kan være HMS-ansvarlige eller bedriftshelsetjenesten som får innrapportert mistanke om at sykefravær eller plager på jobben kan relateres til EMF, og trenger hjelp til måling og utredning. Det kan også være at bedriften er pålagt av arbeidstilsynet å få utredet EMF, og trenger kyndig hjelp til analyse og rapportering, sier daglig leder Odd Magne Hjortland.

EU-direktiv 2013/35 ble innført som en del av den norske arbeidsmiljøloven i 2016, og setter minstekrav til sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt. Regelverket setter en rekke krav til arbeidsgiveren, bl.a. om å identifisere kilder for EMF og arbeidstakere som i særlig grad utsettes for risiko.

– Vi bistår også teknologi- og produktleverandører som trenger råd og testing i utviklingen av produkter som gir minst mulig EMF-belastning.

«Lavstrålehus»-konseptet til EMF CONSULT brukes av entreprenører og hus/hytte leverandører som ønsker å gi sine kunder best mulig innemiljø, hvor EMF gjennom riktig design og produktvalg reduseres til et minimum, sier ingeniøren.

Sikring av data

I enkelte tilfeller trenger bedriften bistand til å sikre datarom og gjennomføre tiltak mot avlytting.
– Her bistår vi gjerne med skjermingsprodukter og måleutstyr som sikrer at driften ikke tappes for informasjon, sier Hjortland.

Les mer på: www.emf-consult.no

Odd Magne Hjortland var i tretti år teknisk leder innenfor offshore
og maritim industri. Nå jobber han med EMF på fulltid.