Nyheter

Biomarkører for eloverfølsomhet

Franske forskere har identifisert biomarkører for eloverfølsomhet.

Professor Dominique Belpomme (bildet) og hans team ved ARTAC (Foreningen for forskning og behandling av kreft) i Paris kan nå vise til biologiske kjennetegn på eloverfølsomhet som kvalifiserer som grunnlag for en medisinsk diagnose.Blant alle strålingsrelaterte miljøproblemer trakk forskerne fram det å utsette barn for Wi-Fi i skoler verden over som særdeles risikofylt. Deltakerne i pressekonferansen hevder at tiden er inne og kunnskapsgrunnlaget til stede for at WHO bør ta eloverfølsomhet inn i sitt diagnose-register. Dette vil åpne for større innsats innen forskning om eloverfølsomhet og om behandling og fremfor alt forebygging.

Les hele artikkelen her ->