Nyheter

Får hodepine av mobilbruk

Gro Harlem Brundtland snakket ut om norsk valgkamp, tiden som Norges første kvinnelige statsminister og sin bekymring for stråling fra mobiltelefoner.

Sendingen ble tatt opp på seilskuta «Boy Leslie», som ligger til kai ved Pollen i Arendal. I utspørringen fortalte Brundtland, som er tidligere generaldirektør i Verdens Helseorganisasjon, blant annet om sin skepsis til strålingen fra mobiltelefoner.

– Jeg vil si: Skjerm dere. Ikke gå med mobilen i lomma, sa Brundtland.

Hun bruker selv mobiltelefon minst mulig og er opptatt av å holde telefonen langt unna hodet hvis hun for eksempel måtte sende en tekstmelding.

– Jeg kan ikke ha mobilstrålene her oppe. Da får jeg øyeblikkelig hodepine. Min kropp har reagert på mobilstråling i 25 år, sa Brundtland.

Den tidligere norske statsministeren mener forskningsresultater viser at det ikke er noen tvil om at det er negative sider ved bølgene som treffer mennesker på grunn av mobiltelefoner og andre teknologiske innretninger.

Et ekspertutvalg satt ned av norske myndigheter konkluderte i 2013 med at det ikke er et belegg for å si at stråling fra mobiltelefoner, trådløse nettverk og mobilmaster er skadelig eller kan gi helseplager.

Se hele intervjuet her