Nyheter

Blir barnet ditt sykt av wi-fi?

SKUMMELT ELLER UFARLIG?  Frankrike har innført forbud mot wi-fi i barnehager og barneskoler, og flere land kan følge etter. Norske eksperter mener det er unødvendig.

I Februar i år innførte regjeringen i Frankrike forbud mot bruk av wi-fi i barnehager og svært begrenset tillatelse til bruk i landets barneskoler.

Formålet er, ifølge miljøminister Philippe Martin, å begrense den store eksponeringen fra trådløse nettverk befolkningen utsettes for, ikke bare gjennom redusert bruk der hvor barn ferdes og oppholder seg, men også gjennom å forby reklame for trådløse produkt rettet mot barn, samt forbedret informasjon til befolkningen.

Ifølge avisen The Telegraph har Tyskland fulgt i samme fotspor og anbefalt at bruken av wi-fi i både privat og profesjonell sammenheng bør reduseres hvor det er mulig, mens man i California har senket wi-fi strålegrensen for delstatens studenter ned til 10,000 ganger lavere enn den nasjonale sikkerhetsgrensen.

Barn absorberer mer stråler

Den britiske watchdog-organisasjonen Powerwatch jobber med å bevisstgjøre organisasjoner og private- og offentlige etater i Storbritannia om hva eksponering av denne typen stråler kan medføre av helserisiko. I følge dem viser studier at ondartede hjernesvulster nå har forbigått leukemi som den hyppigste kreftformen blant barn.

Det har lenge vært fokus på om stråling fra telefoner, nettbrett og laptoper medfører økt fare for kreft i hjernen.

– Stråling fra mobiltelefoner og trådløse nett er vår tids største helseproblem – og det kostes under teppet. Det største problemet er at barn i dag kommer i kontakt med trådløs stråling og mobiltelefoner og nettbrett langt tidligere enn noen gang før, sier leder Norges Miljøvernforbund, Kurt Willy Oddekalv, til Foreldre.no.

– Dette gjør at den samlede eksponeringen i løpet av livet vil være større enn de nåværende voksne. Dessuten absorberer barns hjerne mer stråling enn voksnes.

Sikkerhetsmålene som nå gjennomføres i mange land (Canada har blant annet også innført regler for begrensninger på wi-fi bruk i områder hvor barn oppholder seg) kommer ifølge Telegraph på bakgrunn av at Verdens Helseorganisasjons International Agency for Reseach on Cancer (IARC) nå direkte har klassifisert radiobølger som kategori 2B = «muligens kreftfremkallende».

– Det vil si at det er en mulig økt risiko for kreft i hjernen ved intensiv bruk av mobiltelefon, forklarer Oddekalv.

– Og dette problemet øker i størrelse når vi vet at barn og unge i dag benytter mobiltelefoner og annen trådløs teknologi i et slik omfang at det i stor grad overstiger det forbruket som var bare for noen få år siden.

Stoler blindt på grenseverdier

I Norge er det Statens Strålevern som har ansvar for overvåke både naturlig og kunstig stråling i miljø og yrkesliv, og i tillegg jobber de med å utarbeide grenseverdier som skal si noe om hvilke mengder stråling man kan utsettes for uten at skal utgjøre noen fare for liv og helse.

Men ikke alle er like enige i at vi må stole blindt på disse verdiene.

– Det er grenseverdiene for ikke-ioniserende stråling – og det at de blir fulgt – som skal beskytte oss, forklarer tidligere Telenor ansatt og forsker, rådgiver og foreleser ved NTNU, Einar Flydal, i et innlegg på bloggen sin.

– Problemet er at dagens grenseverdier for eksponering for elektromagnetisk stråling savner grunnlag i virkeligheten.

Flydal forklarer videre at for bare dager siden gikk 200 forskere ut og rettet en internasjonal appell til både FN, WHO og FNs medlemsstater hvor de ber om om strakstiltak mot de skadelige virkningene på mennesker og livet forøvrig fra ikke-ioniserende elektromagnetiske felt (EMF).

– Og da særlig fra mikrobølgebasert moderne kommunikasjon, det vil si mobiltelefoni og trådløse nettverk, som WHO har satt i kreftfareklasse 2B.

Men ingen norske forskere er med på listen konkluderer Flydal.

– Det passer med det bildet jeg har fått når jeg har lett etter norsk kompetanse på området: Ingen norske cellebiologer har visst spesialisert seg på dette feltet, og svært lite har vært gjort av epidemiologisk forskning.

Hodepine, kreft og fertilitetsproblemer

Den britiske legen Erica Mallery-Blythe har forsket på og forelest om EMF-stråler helt siden 2009, da hun selv begynte å legge merke til økende symptomer og diagnoser når det gjaldt alt fra hodepine og søvnløshet til fertilitetsproblemer, hjernesvulster og tidlig Alzheimer’s.

– Det foreligger fortsatt få konkrete bevis som direkte knytter denne typen stråling opp mot disse sykdommene og tilstandene, men etter å ha hjulpet hundrevis av familier og sett tusenvis av folk som har hatt negative effekt på egen helse av denne typen stråling er jeg ikke i tvil, forklarer Mallery-Blythe, som nå er en av Storbritannias fremste eksperter på stråling fra EMF, til The Telegraph.

– Jeg brukte selv trådløse hjelpemidler før folk flest, men etter å ha studert mengder med bevis på hvor skadelig EMF stråler faktisk er, var det en «no brainer» å gi slipp på disse.

Mallery-Blythe bruker i dag verken mobiltelefon eller har trådløst nett hjemme i huset sitt, som ligger på den britiske landsbygda og langt unna nærmeste telefonmast.

– Jeg var ikke villig til å ta den risikoen for noe som bare dreide seg om å gjøre livet mer lettvindt.

10 millioner ganger mer stråling på 50 år

Professor og forsker i nevrologi ved Karolinska Instituttet i Sverige, Olle Johansson, er enig med Mallery-Blythe i sin skepsis, og tror vi snart kommer til å se et stort skifte hos både lærde og folket når det kommer til holdninger til stråling fra EMF.

– Vi utsettes i dag for opp til 10 millioner høyere verdier av stråling enn vi gjorde for bare noen tiår tilbake på 1960-tallet, sier Johansson til Foreldre.no.

– Og til tross disse skrekkelige tallene så ser vi lite føre-var prinsipp i action, og lite gjøres for å råde mennesker og hjelpe dem med å begrense strålingen man utsettes for i stadig høyere doser og fra en stadig yngre alder.

Johansson har forsket på de biologiske effektene av stråling i mer enn 30 år.

Ingen bevist helserisiko

Men ikke alle mener det er grunn til bekymring at barn og unge i dag utsettes for stråling allerede før de er kommet til verden.

– Det er ingen som har klart å bevise at denne formen for stråling kan være kreftfremkallende, sier forsker og biolog Lars Klæboe ved Statens Strålevern til Foreldre.no.

– Trådløse apparater og trådløst nettverk er de svakeste strålekildene vi har rundt oss, og det er ikke vist at denne strålingen verken er farlig eller på noen måte gir ubehagssymptomer.

Klæboe forklarer videre:

– Effekten av å bli eksponert for verdier som er høyere enn grenseverdiene kan være oppvarming av kroppsvev. Denne strålingen er av samme type som den i mikrobølgeovner, og vil altså varme opp kroppen hvis verdiene blir høye nok.

Men det trådløse utstyret vi alle har hjemme kommer ikke i nærheten av noen grenseverdier, beroliger forskeren.

– Verdiene rundt trådløst utstyr i hjemmet ligger rundt 10 000 ganger lavere enn grenseverdiene, så det er ikke grunn til å bekymre seg for dette.

Små mengder utgjør ikke fare

Avdelingsoverlege på Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) og universitetslektor ved Det helsevitenskapelige fakultet, Jan Haanes, er enig med Klæboe.

– Elektromagnetiske felt som oppstår ved bruk av wi-fi er ikke farlige, forklarer overlegen i en artikkel på Universitetet i Tromsøs egen nettside.

– Wi-fi har ekstremt lave EMF-verdier. Vi utsettes vanligvis for mindre enn en tusendedel av den grenseverdien som er satt.

Haanes, som jobber med arbeids- og miljømedisin, var del av en ekspertgruppe som nylig vurderte en eventuell helserisiko av elektromagnetiske felt (EMF) på oppdrag fra Samferdsels- og Helse- og omsorgsdepartementet.

– EMF fra wi-fi i prinsippet blir som en ekstremt svak mikrobølgeovn, forteller eksperten. – Men fordi nivåene er så lave, skjer ingen skadelig oppvarming av kroppen.

Les hele artikkelen her: http://www.klikk.no/foreldre/helse/article1585034.ece