Nyheter

Innbyggerinitiativ i Stavanger

Folkets Strålevern henvender seg til Stavanger kommune og ber dem om å ta et større ansvar for strålingen fra den trådløse teknologien som kommunens innbyggere blir utsatt for.

Folkets Strålevern har merket seg forskningsresultater som antyder at barn og unge er spesielt sårbare overfor skadelige virkninger av denne type stråling. Dette gjelder bl.a. risiko for utvikling av alvorlige sykdommer som kreft. Dessuten viser flere nye studier sammenheng mellom elektromagnetisk stråling og adferdsproblemer hos barn, både autisme og ADHD-liknende tilstander.

De ber om at kommunen handler i samsvar med sine egne vedtak, føre-var-prinsippet, Europarådets anbefalinger, WHO sin klassifisering av trådløs teknologi og Europarådets vedtak om anbefalt reduserte grenseverdier.

Blandt de konkrete tiltak som er foreslått er følgende;

– Erstatt all trådløs teknologi på skoler og i barnehager med kablet nettverk

– Flytt mobilmaster som er satt opp i nærheten av der barn oppholder seg

– Sett ned grenseverdien for mikrobølgestråling fra trådløs IKT til 1000 mikroW/m²

– Etablering av mobilmaster skal alltid behandles som en byggesak.

For å få mer gjennomslagskraft trenger de synlig støtte fra befolkningen, derfor er det satt i gang en underskriftskampanje blant innbyggerne i Stavanger kommune. Folkets Strålevern må ha minst 300 underskrifter fra personer bosatt i kommunen før innbyggerinitiativet kan leveres til kommunen.

Dette er et flott initiativ og vi oppfordrer våre medlemmer til å støtte opp om dette.

Les mer på Folkets Strålevern sine nettsider: www.folkets-stralevern.no

Back to list