Nyheter

Rapport: Helsevirkninger av elektromagnetiske felt

Oppdaterte kommentarer til Ekspertutvalgets rapport, ny pdf-utgave med FELO layout.

13.september 2012 la Ekspertutvalget innen høyfrekvent stråling og helse fram sin rapport. Foreningen for eloverfølsomme (FELO) kom med pressemelding og sine kommentarer i en egen, omfattende rapport. FELOs rapport er nå oppdatert med henvisninger til rapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI). Kritikken til FHI-rappoerten er forsterket på flere punkter etter debattmøtet på Litteraturhuset 26. september:

FELOs kommentarrapport, ny pdf-versjon november-2012:
Helsevirkninger av elektromagnetiske felt, Ida Solheim og Solveig Glomsrød

Statens strålevern 13.09.2012:  Ny rapport fra norsk/svensk ekspertgruppe: – Kan ikke påvise helserisiko fra mobiltelefoner og trådløst nettverk.

Back to list