Nyheter

EMF – Den nye miljøsaken

Her får du en oversikt over hva forskningen vet om de alvorlige skader som nå observeres på mennesker, dyr og miljø fra ikke-ioniserende elektromagnetiske felt – både høyfrekvente felt fra mobiltelefoner, WiFi og andre mikrobølgekilder, såvel som lavfrekvente fra f.eks. strømnettet.

Oversikten er utarbeidet av Einar Flydal, som er pensjonist og forhenværende forsker og strategirådgiver i Telenor og univ.lektor i telematikk ved NTNU.

Les mer her https://einarflydal.com/2016/08/11/kunnskapsstatus-dette-er-den-nye-miljosaken/