Nyheter

Tidigere Adm Dir for Microsoft advarer mot helserisiko med trådløs teknikk

«La ikke barna være i nærheten av oppkoblet mobil eller nettbrett»

Artikkelen er gjengitt på svensk. Kilde Epoch Times

I en artikel i Vitality Magazine varnar Frank Clegg, tidigare vd för Microsoft i Kanada, för det som han kallar för ”det osynliga hotet” från den trådlösa tekniken. Idag arbetar han med att informera allmänheten om hälsoriskerna och hur man bäst skyddar sig från strålning. Barnen ska inte vistas i närheten av mobiltelefoner eller läsplattor, manar han.

Frank Clegg som i många år lett världens största företag inom trådlös teknik, leder idag den kanadensiska motsvarigheten till den svenska Strålskyddsstiftelsen, Canadians for Safe Technology (C4ST).

Under årens lopp har Frank Clegg fått bekräftat från människor han mött hur deras hälsa påverkats negativt av elektromagnetisk strålning och hur hälsan förbättrats när de vidtagit åtgärder för att slippa strålning i sin närmiljö.

I artikeln berättar han också om hur flera länder sett över sina rekommendationer och lagar kring den trådlösa tekniken sedan WHO för tre år sedan bedömde att strålningen skulle kunna orsaka cancer.

Människor har olika känslighet för strålning, men för barn och foster kan strålning allvarligt påverka hjärnans utveckling, menar Frank Clegg som anser att barnen aldrig ska vara i närheten av en uppkopplad mobiltelefon eller elektronisk läsplatta.

I artikeln hänvisar han till en nyligen publicerad studie från Yale Medical Group som visat på risker för exponering under graviditeten.

I studien har Hugh S. Taylor, professor vid Yale Medical Group, och hans medarbetare sett att möss som utsatts för exponering av mobiltelefonstrålning i livmodern senare utvecklat beteendeproblem som liknar ADHD.

Strålskyddsmyndigheten i Sverige skriver i ett öppet brev som publicerats på dess hemsida till landets skolor att «det finns inga vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med radiovågorna från trådlösa datornätverk».

Myndigheten anser därför att det inte finns strålskyddsskäl för att undvika att installera trådlösa datornätverk i skol- eller hemmiljö.

Brevet skrevs i oktober förra året med anledning av att Strålskyddstiftelsen informerat landets skolor och förskolor för riskerna med användning av trådlösa datornätverk, datorer och surfplattor i barnens närmiljöer.

Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen säger till Epoch Times att hon förstår att de motstridiga budskapen kan verka förvillande och uppmanar alla att själva granska den forskning som finns om risker med den trådlösa tekniken.

– Jag försäkrar att det finns omfattande vetenskapliga belägg för hälsorisker samt att allt fler experter nu varnar för en folkhälsokatastrof till följd av den trådlösa tekniken, säger Mona Nilsson.

– Vi hör ständigt om hur ADHD, sömnproblem, psykisk ohälsa och cancer ökar. Den trådlösa tekniken måste förbjudas i skolorna. Allmänheten måste få information om de stora hälsoriskerna med trådlös teknik.

Fakta om Strålsäkerhetsmyndigheten och Strålskyddsstiftelsen

  • Strålsäkerhetsmyndigheten lyder under regeringen och tillhör Miljödepartementets ansvarsområde. De har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

  • Strålskyddsstiftelsen är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för en miljö där varken människor, djur eller växter riskerar att skadas av den mänskligt producerade elektromagnetiska strålningen, på kort eller lång sikt.

Källor:www.stralsakerhetsmyndigheten.se

www.stralskyddsstiftelsen.se

vitalitymagazine.com/article/invisible-threat/

Back to list