Nyheter

Myndigheter advarer mot trådløs teknologi

Den motstridende informasjonen som finnes relatert til forskning rundt helsefarene ved bruk av trådløs teknologi gjør det ikke lett for lekfolk å ta standpunkt i saken. De fleste velger å stole på at våre myndigheter beskytter oss og at de vet best.

Usikkerheten som er fremkommet gjennom mange års forskning gjør at flere lands myndigheter og organisasjoner etterhvert velger å innta en «føre-var» holdning i forhold til temaet EMF og helse.

Den Amerikanske organisasjonen «Cellular Phone Task Force» har laget en liste over de myndigheter og organisasjoner som forbyr eller advarer mot trådløs teknologi. – Denne listen gir et lite overblikk over hvordan andre land velger å håndtere denne utfordringen.

Les mer på «GOVERNMENTS AND ORGANIZATIONS THAT BAN OR WARN AGAINST WIRELESS TECHNOLOGY»

Back to list