Her er et par historer fra EMF Consult sine prosjekter:

Andre relevante bruksområder:

Industri bygning (Tyskland)

Datasenter (Tyskland)

Lyd/opptaksstudio (Taiwan)

Enebolig utvendig (Tyskland)

Skole innvending (Østerrike)

Leilighet innvending (Østerrike)

Skjerming av bl.a. smartmeter i leilighetsbygg (Ungaren)

Leilighet innvending (Nederland)

Enebolig utvendig (Østerrike)

Kontorplass (Australia)

Enebolig utvendig (Australia)

Enebolig utvendig (Australia)

Tomannbolig utvendig (Tyskland)

Flyplass bygning (Asia)

Asus-computer (Asia)

Leilighetskompleks (Hellas)