Stoffer for skjerming og reduksjon av Lavfrekvens (LF) og/eller Høyfrekvens (HF) elektromagnetiske felt

MERK: EMF Consult anbefaler at man bør bruke skjermende stoffer/gardiner med omhu da feil bruk av slike skjermingsmaterialer faktisk kan forverre den elektromagnetiske situasjonen. Er du usikker på det elektromagnetiske miljøet i rommet du skal skjerme, eller har spørsmål relater til skjerming av elektromagnetiske felt og stråling, anbefaler vi at du tar kontakt før du bestiller og vi vil veilede etter beste evne.

Les mer om skjerming og reduksjon av elektromagnetiske felt og stråling her.
Ønsker du å få ferdig sydd gardiner kan vi være behjepelig med det. Mer informasjon finner du her.
Informasjon om vask av skjermende stoffer og baldakiner finner du her.

Viser alle 7 resultater