Instrumenter for måling av lavfrekvens elektromagnetiske felt. Denne typen elektromagnetisk felt oppstår for eksempel fra elektriske installasjoner i huset, eller på kontoret, og enheter som er koblet til strømnettet, slik som f.eks. brytere, dimmere, lys, elektriske apparater osv. Høyspentledninger, transformatorstasjoner og jernbanelinjer er andre kilder til slike lavfrekvens elektromagnetiske felt.

Viser alle 10 resultater