For noen år siden var det enkelt å velge instrumenter for måling av elektromagnetiske felt og en kunne få gode instrumenter for et relativt rimelig beløp. De senere årene har det vært en rivende teknologisk utvikling innen både lavfrekvens- og høyfrekvens-området som gjør at vi eksponeres for nye frekvensområder og nye signaltyper i vår hverdag. Dette setter høyere krav til måleinstumentenes kvalitet og kompetansen hos de som skal utføre målinger.

Vi kjenner alle uttrykket «Det vi ikke ser har vi ikke vondt av». Hensikten med måleinstrumenter er å gjøre synlig det vi ikke ser. Da må instrumentene detektere de ulike typer stråling som vi møter i hverdagen – det har ingen hensikt å bruke instrumenter som ikke gir utslag for visse typer stråling, da lurer vi både oss selv og kundene vi måler hos. Men det er ikke tilstrekkelig at instrumentene detekterer strålingen vi blir utsatt for. De må også gi en riktig måleverdi og hjelpe oss å identifiser hovedkildene for strålingen. De instrumentene som er anbefalt nedenfor (bortsett fra kategorien Privat/Hjemme bruk) tilfredstiller disse hovedkravene.

Det er ikke alltid så lett å finne frem i jungelen av måleinstrumenter. Vi har derfor satt sammen “produktpakker” som er tilpasset forskjellige brukeres behov. Dette er kun ment som en anbefaling og man kan selvfølgelig bare kjøpe ett instrument om man ønsker det, eller kombinere alle våre instrumenter etter eget ønske.

PS: Klikk på bildet under for en utskriftsvennlig PDF.

Forkortelser:
HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet)
EMF (ElektroMagnetiske Felt)
TCO (Tjänstemännens CentralOrganisation)
GSM (Global System for Mobile Communications)
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System ) – 3G standard
CDMA (er navn på en 3G standard brukt av bl.a. ICE)
DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial)

DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
TETRA (TErrestrial Trunked RAdio)

LTE (Long Term Evolution) – 4G standard
WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access)
Wi-Fi (Wireless Fidelity)
WLAN (Wireless Local Area Network)
DLAN (Direct Local Area Network)
CT1+ (Cordless Telephone)
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)

AMS (Avansert Måle- og Styringssystem)
RADAR (RAdio Detection And Ranging)

Bakgrunn for anbefaling av “proff” instrumentene

Lavfrekvens instrumenter:

Kilder som må kunne måles:

 • Jernbane 16,7 Hz, strømnettet 50 Hz, 50 Hz overharmoniske, sparepærer/LED, switching strømforsyning, induksjon koketopp, ladematter for smarttelefoner – og etter hvert trådløs lading av elbiler.

Frekvensområde for å måle disse kildene:

 • Minimum 5 Hz – 400 kHz (for å kunne måle i henhold til TCO Standarden)

Identifisering av kilder:

 • Innebygd filter for enkel frekvens-identifisering

Målesensor type:

 • Magnetfelt (M-felt) sensor: En-akset (ME3951A) eller tre-akset (NFA1000).

 • Elektriske felt (E-felt) sensor: En-akset (ME3951A) eller tre-akset (NFA1000).

 • Begge instrumentene kan måle både med jord som referanse og potensialfritt.

Kommentar til målesensor:

 • Det er to typer målesensensorer som brukes i lavfrekvens måleinstrumenter.

 • De rimeligste instumentene (ME-serien) har målesensorer som måler feltet i en bestemt retning. Disse kalles en-akset instrument. Alle lavfrekvens felt har en retning, og for å få korrekt måleresutat må en vri og vende på instrumentet slik at det får riktig retning i forhold til feltet som måles.

 • De profesjonelle – og dyrere instrumentene (NFA-serien) har tre-akset målesensor slik at instrumentet selv beregner feltets styrke uavehngig av hvordan en holder instrumentet. Disse instrumentene gir en raskere og sikrere innsamling av måleresultater og er de eneste som gir mulighet for en fullgod kartelgging av elektriske felt. I tillegg har de loggemulighet slik at en kan foreta langtids registrering av både lavfrekvens data og/eller data fra et høyfrekvens måleapparat.

Høyfrekvens måleinstrumenter

Kilder som må kunne måles:

 • Nødnettet (TETRA), Digitalt bakkenett (DVB-T), Ice-nett, Mobilnett (GSM900/1800, UMTS-3G og LTE-4G), Trådløse telefoner og Baby Call (DECT), trådløst nett (WLAN 2,4 og 5 GHz), radar og andre tråløse “duppeditter”.

Frekvensområde for å måle disse kildene:

 • Minimum 27 MHz – 6 GHz. Skal du måle radar signaler bør du velge et instrument som går til 10 GHz

Identifisering av kilder:

 • Separat frekvensfilter (FF6E) for identifisering av kilder

Antenner – to typer anbefales, begge settene leveres med følgende antenner:

 • Isotrop: Egnet for å måle total stråling

 • Logper: Egnet for å måle stråling fra en bestemt retning

Kommentar til instrumentvalg:

 • Frekvensområdet som må dekkes er så stort at en ender opp med to måleinstrumenter, et for frekvensområdet 27 MHz – 3,3 GHz og et fra 2,4 GHz – 10 GHz.

 • Det finnes instrumenter i to kostnadsgrupper. De billigste instrumentene HF35C-serien dekker frekvensområdet opp til 6 GHz, som betyr at de ikke dekker bl.a. X-band radar fra skip.

 • De mer profesjonelle og dyrere instrumentene (HF59-serien) har egne innstillinger som dekker en større båndbredde, som er nødvendig for måling av UMTS/LTE mobil-signaler og radar. Med en raskt økende utbygging av mobilnettet vil etter hvert UMTS/LTE-systemene bli bygd ut i hele landet – og stadig nye frekvensbånd tas i bruk for slike signaler. HF59-serien måler slike signaler korrekt, noe som er viktig når en skal måle på oppdragsbasis.

 • Isotrop antenne benyttes for å få en rask oversikt over total stråling på et målepunkt, mens logper antenne benyttes for å identifisere retningen som strålingen kommer fra. Slik antenne er nødvendig ved vurdering av skjerming.

 • Frekvensfilteret (FF6E) er en separat enhet som koples mellom antenne og måleinstrumentet og brukes for å identifisere strålingskilder.

 

Sjekk ut våre måleinstrument i NETTBUTIKKEN