Støyfilter Stetzerizer EU/16A

Støyfilter Stetzerizer EU/16A

kr 680

14 på lager

Varenummer: STETZ_FILTER
Kategorier: ,
5% rabatt pluss en uke GRATIS lån av STETZERiZER Microsurge meter (kunde betaler kun returporto) ved kjøp over 6 stk filter.

STETZERiZER filteret er designet for å filtrere harmonisk støy og høyfrekvens strøm fra strømnettet, såkalt skittenstrøm. Antall STETZERiZER filter man har behov for avhenger av hvor mye elektrisk utstyr man har i boligen og hvor mye støy som kommer utenfra egen bolig. Det anbefales å starte med 2-6 filter og se virkningen av disse. Vi anbefaler også at det ikke brukes mer enn 1-2 filter pr rom.

Som hjelpemiddel til å finne hvor filtrene bør plasseres for å få best mulig virkning anbefaler vi å benytte måleinstrumentet STETZERiZER Microsurge meter.

Som en ekstra tilleggstjeneste tilbyr vi en uke GRATIS lån av STETZERiZER Microsurge meter til kunder som kjøper 6 eller flere STETZERiZER filter (kunde betaler kun returporto).

MERK:

  1. STETZERiZER filteret må monteres så nær støykildene som mulig for å unngå økt magnetfelt i ledningene. Følg Brukerveiledning STETZERiZER Microsurge Meter for anbefalt plassering av filtrene.
  2. Du må ALDRI plugge et STETZERiZER filter inn i et annet STETZERiZER filter, se Produktark
  3. Du må ALDRI plugge flere STETZERiZER filter inn i samme stikkontakt eller grenuttak, se Produktark
  4. Du bør unngå å koble enheter med en høy ampere oppvarmningselement (som for eksempel varmeovn, brødrister, sterke arbeids-lamper osv.) direkte i stikkontakten i filteret. – Dette fordi høy strøm og varme over tid vil kunne forkorte levetiden på filteret.
  5. KUN for innendørs bruk, IKKE bruk utendørs.

 

Funksjon:
Demping av spenningstøy («skittenstrøm») på 230 V strømnett.


 

Tilkopling: 230 Volt stikkontakt, maks 16 A kurs

Støpsel: Type jordet EU

Frekvensrespons:  4 – 100 kHz

Godkjenning: CE Sertifikat nr. EC.1282.0A131024.SE2800