STETZERiZER Microsurge meter

STETZERiZER Microsurge meter

kr 1.590

2 på lager

Varenummer: STETZ_MICROMETER
Kategorier: , ,

STETZERiZER Microsurge meter gjør det mulig å få en raskt og god vurdering av hvor mye elektrisk støy, ofte kalt «skittenstrøm», det er på strømnettet i boligen. Microsurge meteret ble spesielt utviklet som en følgesvenn til STETZERiZER®-filtrene. Målerne måler nivået av skadelig elektromagnetisk «energi» til stede, og målerens primære bruk er å veilede effektiv filterinstallasjon.

STETZERiZER Microsurge metret er robust og enkelt å bruke av ikke-tekniske personer. Målerne er designet for å måle harmoniske og andre høyfrekvente «energier» i ledningsnettet, som er de frekvensene som er mest skadelige for menneskers helse. Målerne ignorerer effekten av 50 Hz strøm og andre lavere, mindre skadelige frekvenser, og legger mer vekt på effekten fra høyere frekvenser. Måleren måler gjennomsnittsstørrelsen på spenningsendring som en funksjon av tid (dV/dt), og dermed uthever transienter og andre høyfrekvens-fenomener som endrer seg raskt med tiden. Målingene av dV/dt leses av på måleren og er definert som GS (Graham-Stetzer) enheter, siden ingen standard termologi er tilgjengelig for «skittenstrøm». GS-enhetene er et mål for «skadelig energi» som en funksjon av frekvens. – En GS enhet tilsvarer 24Volt per sekund.

Merk: STETZERiZER Microsurge metret viser altså GS enheter som en effekt av støy i forhold til frekvens og signalstyrke. Dette er en viktig egenskap som ingen av de andre skittenstrømmålerne på markedet har. Alle andre skittenstrømmålere viser kun signalstyrke i millivolt (mV) og tar dermed ikke hensyn til hvilke frekvensområder støyen ligger i. Støy med høyere frekvens har mer energi og kan potensielt være mer helseskadelig, STETZERiZER Microsurge metret beregner derfor GS enheten ut fra dette.

Støy på strømnettet – skittenstrøm

Elektrisk støy på strømnettet kommer fra en rekke kilder i og utenfor huset og er blitt et økende problem med et økende antall elektriske apparater i hjemmet. Typiske støykilder er strømadaptere til elektriske apparater, sparepærer, lysstoffrør, lys-dimmere, induksjon koketopper, ladere til el-biler, solcellepaneler for produksjon av fornybar energi og lignende utstyr.

Betjening

STETZERiZER Microsurge metret plugges direkte inn i en stikkontakt og viser «energien» i støyen på strømnettet. På skjermen vises «energien» fra støyen i GS-enheter (GS) i frekvensområdet 10-150 kHz.

Når bør du vurdere tiltak?

Det første skrittet er å måle hvor mye støy (skittenstrøm) det er på strømnettet i boligen. Plugg inn STETZERiZER Microsurge meter i stikkontakten(e) og noter verdiene flere steder rundt i boligen for å få et overblikk over hvilken støy du har.

Har målinger over 50 GS enheter bør du vurdere tiltak for å redusere støyen. Les vår Brukerveiledning STETZERiZER Microsurge Meter for å måle og redusere støy på strømnettet i boligen din.

Som en ekstra tilleggstjeneste tilbyr vi en uke GRATIS lån av STETZERiZER Microsurge meter til kunder som kjøper 6 eller flere STETZERiZER filter (kunde betaler kun returporto).

 

Spesifikasjoner:

Spenning: 110   – 240 VAC, 50-60Hz
Måleområde: 0 – 1999 GS
Frekvensområde: 10 – 150 kHz
Måleprinsipp: Måler elektrisk støy mellom ledningene i en stikkontakt