Skjermende maling DRY65 pulver for 5L

Skjermende maling DRY65 pulver for 5L

kr 1.999

Tilgjengelig som restordre

Varenummer: DRY65
Kategorier: ,

Et alternativ for de som ønsker å redusere transport kostnad eller trenger å bære malingen langt inn til hytta 🙂

Blandes ut med 3,3 liter vann i en 10 liters bøtte (tilberedelsestid ca 40 min.). – Ferdig utblandet kan denne malingen brukes til skjerming av vegg-, gulv- og takmaling for tre-, gips- og murflater.  Akryl. Reduserer både HF stråling + LF elektriske felt. Kan brukes til Interiør og eksteriør.

Produkt farge: Karbon svart

Relevante identifiserte bruksområder for malingen:

Bruk i overflatebehandling. – Elektrisk ledende grunningsmaling for skjerming av elektromagnetisk stråling/felt.

Oppholdsrom: Beskyttelse mot HF stråling fra mobiltelefonmaster, TV- og radiosenderantenner, radar, digitale standard trådløse telefoner og trådløse nettverk m.m. Beskyttelse mot lavfrekvente elektriske felt fra den elektriske installasjonen, kraftlinjer osv.

Industri: For å hindre avskjæring av data fra trådløse nettverk («datatyveri») og for å hindre avlytting av konferanserom.

Vitenskap og FoU: skjerming av EMI sensitive anlegg og utstyr.

Medisin: Beskyttelse av sensitivt teknisk utstyr for å garantere at medisinske data utledes riktig og ikke vil bli endret av elektromagnetisk interferens (EMI). Elektronisk industri (for eksempel opptaksstudioer): For å redusere induksjonen og forstyrrelser.

Annen bruk: skoler, barnehager, hotell, sykehus, osv.

Testet maling for innendørs og utendørs bruk:

Denne malingen oppnår svært høy demping, best med to strøk. Den viskosplastiske (myke) overflaten har begrenset mekanisk motstand.

 • Inneholder ingen metaller, kun karbonstoffer, gir derfor varig beskyttelse mot korrosjon, til og med i fuktige omgivelser. Er basert på høykvalitets ren akryl bindemiddel, med veldig lavt VOC innhold, er svært pustende, fri for løsemidler, mykgjørere, etc. Derfor er dette et lavutslippsprodukt og oppfyller de strengeste standarder for bruk i Byggbiologi (miljøhus) – prosjekter.
 • Like god festeevne på mange innvendige og utvendige flater og underlag som på gamle lag med emulsjonsmaling, sement, gips, mur, tre, osv. Kan lett bli dekket med vannbasert emulsjonsmaling dvs. latex- eller vinylmaling.
 • For å overlappe små hull i underlaget, er denne malingen forsterket med lange, ledende fibre. Til utendørs bruk er det ikke nødvendig med jordingstape. (Det er nok å bruke jordings‐sett /jordingskabel direkte fra veggen til jordspyd eller annen jording mot bakken).
 • Pulveret er frostresistent, og kan sendes på vinterstid.
 • Reduksjon på 35dB (skjermingseffekt 99,97%) på vanlig underlag med ett strøk, reduksjon på 43dB (skjermingseffekt 99,995%) med vanlig underlag og to strøk.
 • Ingredienser: Vann, rent akryl bindemiddel, grafitt, karbon, tilsetningsstoffer, konserveringsmiddel, karbonfiber.

Sikkerhet og beskyttelse også mot fremtidig høyfrekvens kilder (opp til 18 GHz): På grunn av sin maskefrie struktur, gir alle YSHIELD skjermingsmalinger nesten konstant dempning, uten polarisasjon, for frekvenser opp til 18 GHz.

Underlag – Grunning – Påføring:

Underlaget må være solid, rent, fettfritt og tørt.

Forbruk: Interiør 7,5 m²/l

Skjermingsmalingen kan brukes over eksisterende emulsjonsmaling, på tapet, bygningsplater, sement, puss, etc.

Forbruk: Eksteriør 5,0 m²/l

Skjermingsmalingen kan brukes på betong, gips, sement, fasade emulsjonsmaling, isopor, murte flater osv. Sterkt absorberende eller porøse overflater må klargjøres med primer. – See more at: http://emf-consult.com/produkt/skjermende-maling-hsf54/#sthash.SbJgAc6x.dpuf

 • Det er best å bruke malingsrull, men man kan også bruke pensel. Minimumstemperatur for bruk(MFFT): +5°C /41°F.
 • Avhengig av temperatur og fuktighet, tar det 12-24 timer for å tørke. Overflatene på YSHIELD skjermingsmaling må være beskyttet mot mekanisk eksponering.
 • Karbonmalingen er både miljøvennlig og helt ufarlig å arbeide med. Den kan vaskes av med vann og såpe før den tørker.

Overmaling:

Interiør: Overmal med typisk emulsjons- eller vinylmaling med god dekkevne.

Eksteriør: Dekk med vannavstøtende fasademaling.

Merk: Ikke dekk med silikatmalinger som krever underlag med høy festeevne (gjelder innvendig + utvendig maling).

Husk:

 • Den skjermende malingen MÅ jordes.
 • Vinduer og andre åpne flater må dekkes med skjermende vindusfolie eller skjermende gardiner for at rommet skal få full skjerming mot eksterne elektromagnetiske felt.

MERK: EMF Consult anbefaler at man bør bruke skjermende maling, folie og stoffer med omhu da feil bruk av slike skjermingsmaterialer faktisk kan forverre den elektromagnetiske situasjonen. Er du usikker på det elektromagnetiske miljøet i rommet du skal skjerme, eller har spørsmål relater til skjerming av elektromagnetiske felt og stråling, anbefaler vi at du tar kontakt før du bestiller og vi vil veilede etter beste evne.  Les mer om skjerming og reduksjon av elektromagnetiske felt og stråling her.

Malingen består av en blanding, bestående av:

INGREDIENS KONS. (VEKT%)
Vann

0-70%

Grafitt

0-40%

Karbon svart

0-10%

Karbon fiber

0-10%

Kaliumsilikat

0-50%

Syntetisk spredning

0-40%

Dispergeringsmiddel

0-1%

Reologimodifiseringsmiddel

0-1%

Antiskummiddel

0-1%

Konserveringsmiddel

0-1%

Løsemidler

0%

VOC-forordningen: Maksimum VOC-innhold (g/l) av produktet i en klar til bruk betingelse: maks 0,1. (VOC grenseverdi trinn II (g/l), klar-til-bruk betingelse: 30.)

pH-verdi: 12 (Alkalisk – Man må bruke hansker og vernebriller ved håndtering av malingen)

Informasjon om toksikologiske effekter, akutte effekter:

 • Akutt oral toksisitet: Ingen.
 • Akutt giftighet på hud: Ingen.
 • Akutt toksisitet ved innånding: Ingen.