LF analysator ME 3951A

LF analysator ME 3951A

kr 5.900

2 på lager

Varenummer: 130_247
Kategorier: ,

Bruksområde:
Dette er et tysk kvalitetsinstrument som et godt egnet til å måle lavfrekvens elektromagnetiske felt i ditt eget hjem, på arbeidsplassen eller i uteområder. Apparatet måler felt fra jernbane, strømnettet (50 Hz og overharmoniske), sparepærer/LED, elektriske apparater, strømforsyninger, energisparelamper, elektroniske dimmere, induksjon koketopper, ladematter for smarttelefoner – og trådløs lading av elbiler.

Frekvensområde og måleprinsipp er i henhold til byggbiologiske normer og den svenske TCO standarden. Apparatet er egnet for enklere oppdragsmåling.

Bruksanvisning –> ME 3591A

Funksjoner:
Instrumentet måler lavfrekvens magnetiske felt (M-felt) og elektriske felt (E-felt). Apparatet er enkelt å betjene og har en skala som er lett å lese. Måleverdiene angis i enheter som er vanlig brukt (V/m og nT) – ingen omregning er nødvendig når en skal sammenligne med grenseverdier.
Apparatet har lydsignal som kan slås av/på. Lydsignalet varierer med feltstyrken – en funksjon som er nyttig når en skal finne strålingskilder. Apparatet har også DC utgang for logging ved langtidsmåling og AC utgang for videre analyse med spektrumanalysator.

Instrumentet er såkalt en-akset type (feltene måles i en akse om gangen).

TCO probe kan leveres som tilleggsutstyr.

Frekvensområde:
5 Hz – 400 KHz (kompensert, bedre enn -2 dB).

Internt frekvensfilter for frekvensanalyse:
16 Hz båndpass, 50 Hz høypass, 2 kHz høypass for å vurdere signaler i henhold til byggbiologiske normer og TCO standarden.

Måleområde:
Magnetisk felt (flukstetthet): 0,1 – 1999 nT
Elektrisk feltstyrke: 0,1 – 1999 V/m

Nøyaktighet: +/- 2 %, +/- 7 siffer @ 50/60 Hz

Sensor:
E-felt sensor for elektrisk LF- vekselfelt (en-akset)
H-felt sensor for magnetisk LF- vekselfelt (en-akset)

Audio analyse: Akustisk signal som er proporsjonalt med feltstyrke “Geiger-teller effekt”
Måleprinsipp: RMS
Signalutgang: AC/DC utgang for frekvensanalysator/logging
Strømforsyning: 9 Volt NiMH oppladbart batteri (inkludert), gjennomsnittlig brukstid 8 timer.
Lavt batterinivå indikator, Auto-av funksjon, kan deaktiveres ved langtidsmåling.

Vekt: 0,33kg

Apparatet leveres komplett med følgende utstyr:
Måleapparat, fleksibel 1 mm2 jordingskabel, jordingsklemme, internt NiMH oppladbart batteri, ladeenhet, oppbevaringskoffert i plast og utførlig betjeningsinstruksjon (engelsk).

TCO probe (TCO-light) kan levers som tilleggsutstyr.