LF analysator ME 3830B

LF analysator ME 3830B

kr 2.295

4 på lager

Varenummer: 130_551
Kategori:

Bruksområde:
Dette er et tysk kvalitetsinstrument som et godt egnet til å måle lavfrekvens elektromagnetiske felt i ditt eget hjem, på arbeidsplassen eller i uteområder. Apparatet måler felt fra jernbane, strømnettet (50 Hz og overharmoniske), sparepærer/LED, elektriske apparater, strømforsyninger, energisparelamper, elektroniske dimmere, induksjon koketopper og lignende.

Apparatet er beregnet for personlig bruk.

Bruksanvisning (engelsk) –> ME 3830B
Video med innføring i funksjoner og bruk av ME3830B

Funksjoner:
Instrumentet måler lavfrekvens magnetiske felt (M-felt) og elektriske felt (E-felt). Apparatet er meget enkelt å betjene og har en skala som er lett å lese. Måleverdiene angis i enheter som er vanlig brukt (V/m og nT) – ingen omregning er nødvendig når en skal sammenligne med grenseverdier.

Apparatet har lydsignal som kan slås av/på. Lydsignalet varierer med feltstyrken – en funksjon som er nyttig når en skal finne strålingskilder.

Instrumentet er såkalt en-akset type (feltene måles i en akse om gangen.

NB: Dette instrumentet måler kun lavfrekvens elektriske felt og magnetfelt. ME3830B måler ikke høyfrekvens elektromagnetisk stråling fra mobilmaster, trådløse nett, babymonitoerer, smarte strøm- og vannmålere osv.. Vi anbefaler derfor alltid å supplere ME3830B med f.eks. ED88T, som kan måle høyfrekvens stråling i måleområdet 100MHz-8GHz

Frekvensområde:
16 Hz – 100 KHz (kompensert, bedre enn -2 dB).

Måleområde:
Magnetisk felt (flukstetthet): 1 – 1999 nT
Elektrisk feltstyrke: 1 – 1999 V/m

Nøyaktighet: +/- 2 %, +/- 14 siffer @ 50/60 Hz

Sensor:
E-felt sensor for elektrisk LF- felt (en-akset)
H-felt sensor for magnetisk LF-felt (en-akset)

Audio analyse: Akustisk signal som er proporsjonalt med feltstyrke “Geiger-teller effekt”
Strømforsyning: 9 Volt Alkaline batteri (inkludert), gjennomsnittlig brukstid 24 – 36 timer.

Lavt batterinivå indikator, Auto-av funksjon.
Måleprinsipp: RMS

Vekt: 0,42 kg

Apparatet leveres komplett med følgende utstyr:
Måleapparat, jordingskabel, batteri og bruksanvisning.